20 januari 1944

kl. 05 på morgonen påkördes nattsnälltåget Göteborg – Malmö på Laholms
bangård av efterföljande godståg, varvid två personer dödades, ca femtio fick mindre skador. Nattsnälltåget i fråga gör i vanliga fall icke något uppehåll i
Laholm, men eftersom ett framförvarande godståg icke inkommit till Grevie,
måste snälltåget stoppa i Laholm
.
Uppgifterna hämtade ur Signalen 1944 nr 5, s. 7 och nr 16, s. 3
samt Ånghwisslan nr 2276, s. 20.
 


Här är 3 foton som jag lånat av fotograf Gösta Wennströms son,
Nils Göran Wennström.Klipp ur HP 22 jan 1944<
    

 Om någon är intresserad att veta mer om olyckan så ligger här
några länkar, kopiera och klistra in i din webbläsare
s adressrad:

http://www.tornsvala.se/2015/11/18/tagolycka-i-laholm-den-25-januari-1944/

https://www.jvmv2.se/forum/index.php?mode=thread&id=140586

https://www.jvmv2.se/forum/index.php?mode=thread&id=53871


Detta var ingen vanlig spärrballong som slitit sig, utan ett avsiktligt angrepp på den tyska staten av brittisk militär under andra världskriget.
Det handlade om att man fyllde väderballonger från brittiska överskottslager med vätgas och fäste en hängande stållina under och sen lät dem driva med västvinden in över den ockuperade kontinenten, där den sen kunde kortsluta tyska kraftledningar.
Drygt 100.000 ballonger sändes i väg under Operation Outward som programmet benämndes.
Hälften av ballonger försågs med stållina, den andra hälften förseddes med en enkel brandbomb, som var avsedd för att starta skogsbränder.
Denna text är ett klipp ur "Tornsvala, en blogg om Sverige under beredskapstiden"

Läs mer om Operation Outward på länk nedan:
https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Outward