Järnvägsstationen

Laholm fick 1885 en järnvägsstation som öppnades av SHJ utmed 
Skåne-Hallands Järnväg på sträckan Halmstad-Ängelholm-Helsingborg.

Den övertogs av SJ 1886 och elektrifierades 1935.

Den lades ned 1996, och trafiken överfördes till den nya banan,
som går ca 5 km väster om Laholm.

Stationsbyggnaden övertogs av Laholms kommun 1998 och hyrdes ut till
Laholmshem som hade sitt kontor där till 2019.

Stationshuset disponeras nu av Föreningen Funktionsrätt, Laholm.