Mors o Fars släkt

Klicka på raderna här under så kommer du till

Mors släkt

mors-slakt.pdf

mormor-o-morfar.pdf

Klicka på raden här under så kommer du till Frälsetorpet, Kungsbygget No 1,
min mormor och morfar, Bernhardina Larsdotter och Anton Petersson 
innehade torpet från 1905 till 1913, där min mor föddes  1911.

fralsetorpet-kungsbygget-no-1.pdf

Fars släkt

fars-slakt.pdf

farmor-1-1-20.pdf

farmor-2-21-44.pdf